STRONA GŁÓWNA                         SIATKÓWKA                         PIŁKA RĘCZNA                         AKROBATYKA                         SUKCESY

PMOS Chrzanów
Kontakt
O nas
Trenerzy
Baza
Sukcesy
Historia
Sekcje
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna dziewcząt
Piłka ręczna chłopców
Akrobatyka
SZS
Kalendarz zawodów
Licealiada
BIP
BIP
Regulamin Nordic Walking

Regulamin Marszu Niepodległości w Nordic Walking

1. Cel
Celem zawodów jest uczczenie na sportowo Narodowego Święta Niepodległości, popularyzacja rekreacji fizycznej , twórczego spędzania czasu wolnego a poprzez współzawodnictwo , podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego.

2. Organizatorzy
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
- Szkołą Podstawową Nr 10 w Chrzanowie

3. Partnerzy
- II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie
- Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chrzanowie
- OSP Chrzanów

4. Uczestnictwo
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy , legitymujący się dobrym stanem zdrowia (niezbędne oświadczenie), w przypadku nieletnich zgoda rodziców.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
Podział na grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
GRUPA I - 20 lat i młodsi
GRUPA II - 20 - 35 lat
GRUPA III - 36 - 50 lat
GRUPA IV - 51 - 60 lat
GRUPA V - 61 i starsi

4. Miejsce i czas
10.11.2018 (sobota) sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie
- wydawanie numerów startowych do godz. 9:30
- start godz. 10:00

5. Trasa marszu
Marsz zostanie rozegrany na dystansie około 5 km w dolinie Luszówki i Chechła pomiędzy Osiedlem Niepodległości a zalewem Chechło .

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia do 9.11.2018, mailem: moschrzanow@wp.pl
(prosimy podać: imię , nazwisko, kategorię wiekową, miejscowość)

7. Nagrody
- za pierwsze miejsce w każdej kategorii puchar
- dla każdego uczestnika zawodów medale za udział w rywalizacji
nagrody rzeczowe dla:
- najwcześniej urodzonej /urodzonego uczestnika zawodów
- najmłodszej uczestniczki / uczestnika zawodów
- najszybszej / najszybszego w kategorii open

8. Postanowienia końcowe
- sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie rozstrzyga Organizator.
- dla wszystkich uczestników napoje i pyszny żurek po ukończonym marszu


Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
ul.Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

tel/fax: 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@wp.pl