STRONA GŁÓWNA                         SIATKÓWKA                         PIŁKA RĘCZNA                         AKROBATYKA                         SUKCESY

PMOS Chrzanów
Kontakt
O nas
Trenerzy
Baza
Sukcesy
Historia
Sekcje
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna chłopców
Akrobatyka
SZS
Licealiadę Młodzieży
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Igrzyska Dzieci
BIP
BIP
Deklaracja dostępności BIP
Chrzanowski Cross Świętego Mikołaja - Regulamin


Regulamin Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja


1. Celem Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja jest

• uczczenie Świętego Mikołaja jako Patrona Miasta Chrzanowa
• popularyzacja biegów jako jednej z form rekreacji wzmacniającej odporność fizyczną
• podnoszenie poziomu sportowego i zdrowotnego mieszkańców Chrzanowa i Małopolski

2. Organizatorzy
• UMKS przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie we współpracy z:
• Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
• II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie
• firmą Pifsport

3. Partnerzy
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Starostwo Powiatowe
• Gmina Chrzanów

4. Miejsce i czas

Chrzanów 4 grudzień 2022 (niedziela) - start godz. 10:30
• Biuro zawodów i miejsce startu - Chrzanowski Rynek
(wydawanie numerów startowych od godziny 9:30)

5. Dystans

• Bieg zostanie rozegrany na dystansie 5 km (3 pętle w śródmieściu Chrzanowa)
Trasa biegu

6. Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

• K - I (dziewczęta ur. 2008 i młodsze ) - 14 lat i młodsze (młodzież szkolna)
• M - I (chłopcy ur. 2008 i młodsi) - 14 lat i młodsi (młodzież szkolna)
• K - II (dziewczęta ur. 2003 i młodsze ) - 19 lat i młodsze (młodzież licealna)
• M - II (mężczyźni ur. 2003 i młodsi) - 19 lat i młodsi (młodzież licealna)
• K - III (kobiety ur. 2002 - 1987) - 20 - 35 lat
• M - III (mężczyźni ur. 2002 - 1987) - 20 - 35 lat
• K - IV (kobiety ur. 1986 -1972) - 36 - 50 lat
• M - IV (mężczyźni ur. 1986-1972) - 36 - 50 lat
• K - V (kobiety ur. 1971-1962) - 51 - 60 lat
• M - V (mężczyźni ur. 1971-1962) - 51 - 60 lat
• K - VI (kobiety ur. 1961 i starsze) - 61 +
• M - VI (mężczyźni ur. 1961 i starsi) - 61 +

• W kategorii K2 i M2 rywalizują dodatkowo szkoły ponadpodstawowe w ramach Mistrzostw Powiatu Chrzanowskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych

7. Wpisowe

• Wpisowe, 30 zł od uczestnika (w ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni NW)

8. Nagrody
• okolicznościowy medal
• czapkę „mikołajkową”
• najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary
• gorący posiłek po zakończeniu biegu

9. Zgłoszenia

• Zgłoszenie za pomocą strony internetowej : www.pifsport.com.pl
• pobór opłaty startowej w systemie e-card
• obowiązuje limit zgłoszeń - 200 osób

10. Postanowienia końcowe
• Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.
• Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin , jest zdrowy i bierze pełną odpowiedzialność za swój start w zawodach .
• Istnieje możliwość odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
• Sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.


Gmina Chrzanów


Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
ul.Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

tel/fax: 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@wp.pl