Wydarzenia                       Piłka ręczna                       Szachy                       Siatkówka                       Akrobatyka

PMOS Chrzanów
Wydarzenia
Archiwum
O nas
Trenerzy
Baza
Galeria
Sukcesy
Obozy
Historia
Sekcje
Piłka ręczna chłopców
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna dziewcząt
Akrobatyka
Wyniki
Piłka ręczna chłopców
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna dziewcząt
Minisiatkówka
Akrobatyka
Inne
Plażówka
Piłka siatkowa
Piłka ręczna
Galeria
SZS
SZS
Kalendarz Zawodów Powiatowych
Licealiada Powiatowa
Kalendarz Imprez
Piłka Siatkowa
Piłka Ręczna
Imprezy Sportowe
Ferie z PMOS-em
Wakacje z PMOS-em
Inne
O stronie
Kontakt
Poprzez sport poznajemy Świat
Linki
Chrzanowski Cross Świętego Mikołaja - Regulamin

Regulamin Chrzanowskiego Charytatywnego Crossu i Marszu Świętego Mikołaja

1. Cel
Celem Chrzanowskiego Crossu i Marszu Świętego Mikołaja jest:
- uczczenie Świętego Mikołaja jako patrona miasta Chrzanowa
- popularyzacja biegów i marszów jako jednej z form rekreacji fizycznej
- podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego
- pomoc potrzebującym , kwota wpisowego zostanie przeznaczona na:
Hospicjum Homo Homini Świętego Brata Alberta filia w Chrzanowie

2. Organizatorzy
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
- Szkoła Podstawowa Nr 10 w Chrzanowie

3. Partnerzy
- Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
- Gmina Chrzanów
- II LO Chrzanów
- OSP Chrzanów
- Veolia Południe

4. Patroni medialni
- Chrzanowska Telewizja Lokalna
- Tygodnik Regionalny Przełom

5. Wpisowe
- 10 zł od uczestnika
- młodzież szkolna bezpłatnie

6. Uczestnictwo
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy, legitymujący się dobrym stanem zdrowia
(niezbędne oświadczenie wypełnione przed startem, w przypadku nieletnich pisemna zgoda rodziców).
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

7. Grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
K I (dziewczęta ur. 2003 i młodsze) - młodzież szkolna
M I (chłopcy ur. 2003 i młodsi) - młodzież szkolna
K II (dziewczęta ur. 1999-2002) - młodzież licealna
M II (mężczyźni ur. 1999-2002) - młodzież licealna
K III (kobiety ur. 1998-1983) - 20 - 35 lat
M III (mężczyźni ur. 1998- 1983) - 20 - 35 lat
K IV (kobiety ur. 1982 -1968) - 36 - 50 lat
M IV (mężczyźni ur. 1982-1968) - 36 - 50 lat
K V (kobiety ur. 1967-1958) - 51 - 60 lat
M V (mężczyźni ur. 1967-1958) - 51 - 60 lat
K VI (kobiety ur. 1957 i starsze) - 61 +
M VI (mężczyźni ur. 1957 i starsi) - 61 +

8. Miejsce i czas
Chrzanów, niedziela 2 grudnia 2018, start godz. 11:00
Biuro zawodów - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie
czynne od godz. 9:00 (rejestracja, wydawanie numerów startowych, zakończenie zawodów)
Miejsce startu - teren obok Przedszkola Nr 4 na Osiedli Niepodległości ( około 300 m od biura zawodów)

9. Dystans
Bieg i marsz zostanie rozegrany na dystansie 5 km ... trasa biegu i marszu

10. Zgłoszenia
- Zgłoszenia do 30.XI.2018r. za pomocą strony internetowej : www.pifsport.pl
- pobór opłaty startowej w systemie e-card lub przelewem na konto klubu:
BS Chrzanów nr 75 8444 0008 0000 0080 4679 0001
- przy zgłoszeniu deklarujemy start w biegu lub w marszu

11. Nagrody
- za pierwsze miejsce w każdej kategorii – puchary
- medale za udział dla każdego uczestnika biegu
- czapki mikołajowe dla każdego uczestnika (obowiązkowy start w czapkach)
- napoje i pyszny żurek po ukończonym biegu

12.Informacje dodatkowe
- w ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni od NW podczas biegu
- pomiar czasu firma pifsport (systemem elektronicznym za pomocą chipów zwrotnych)
- sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.
- mile widziany start w strojach i akcesoriach "świetomikołajowych"
- start wspólny dla uczestników biegu i marszu